JAKIM JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ?
Wciśnij przycisk "rozpocznij" i sprawdź jakim jesteś przedsiębiorcą.

Wyniki pozwolą Ci sprawdzić jakie obszary w Twoim biznesie wymagają Twojej szczególnej uwagi. Jako przedsiębiorca odpowiadasz za wszystkie części biznesu. Zidentyfikuj obszary, które wymagają zmiany w Twojej firmie, aby sprzedaż mogła poszybować do góry.
ROZPOCZNIJ
 
Jakiego rodzaju klientów najczęściej obsługujesz? *

Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź

 
Czy wykorzystujesz kanał sprzedaży online? *

Czy sprzedajesz w Internecie np.: za pośrednictwem strony internetowej, portalu aukcyjnego etc.
     
 
Ile kanałów sprzedaży online wykorzystujesz? *

Zaznacz miejsca, w których obsługujesz klientów lub sprzedajesz swoje produkty i usługi. Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

 
Czy wykorzystujesz sprzedasz telefoniczną? *

     
 
Czy pozyskujesz "zimnych klientów"? (klient, który nic nie wie o Twojej ofercie i firmie, to sprzedawca wykonuje pierwszy kontakt) *

     
 
Czy pozyskujesz "ciepłych" klientów np. kampanii marketingowych? *

     
 
Jak oceniasz liczbę nowych klientów, których pozyskujesz jako firma co miesiąc? *


 
Jak oceniasz powracalność klienta w Twojej firmie? *

Powracalność - termin, którym określam częstotliwość dokonywania transakcji przez tych samych klientów.

 
Jak oceniasz kompetencje komunikacji i budowania relacji z Klientem w Twojej firmie? *


 
Jak oceniasz umiejętność analizowania potrzeb Klienta przez zespół sprzedaży? *

Umiejętność analizowania potrzeb określa skuteczność, z którą Ty lub Twój zespół sprzedaży potraficie określać czego tak naprawdę potrzebuje Klient i wykorzystać te argumenty do zamknięcia sprzedaży.

 
Jak oceniasz umiejętność pokonywania obiekcji przez zespół sprzedaży? *

Jeżeli sam zajmujesz się sprzedażą określ odnosząc się do siebie.

 
Jak oceniasz umiejętność zamykania transakcji przez zespół sprzedaży? *

Jeżeli sam zajmujesz się sprzedażą określ odnosząc się do siebie.

 
Jak oceniasz umiejętność negocjacji w zespole sprzedaży? *

Jeżeli sam zajmujesz się sprzedażą określ odnosząc się do siebie.

 
Jak oceniasz liczbę prowadzonych rozmów przez sprzedawców w ciągu dnia? *

Jeżeli sam zajmujesz się sprzedażą określ odnosząc się do siebie.

 
Jak oceniasz średnią konwersję sprzedaży w firmie? *

Jako konwersję mam na myśli ilość prowadzonych rozmów z klientami do ilości wygenerowanej sprzedaży. Jeżeli sam zajmujesz się sprzedażą określ odnosząc się do siebie.

 
Jak oceniasz wykonanie celów sprzedażowych w skali roku? *

Jeżeli sam zajmujesz się sprzedażą określ odnosząc się do siebie.

 
Ilu sprzedawców jest w Twoim zespole sprzedaży? *

Wpisz liczbę używając formatu np: 48
 
Jak oceniasz przygotowanie procesów w zespole sprzedaży? *

Jako procesy mam na myśli procedury, czyli instrukcje lub sposoby postępowania wewnątrz Twojej organizacji.

 
Jak oceniasz proces podnoszenia kompetencji sprzedawców w Twojej firmie? *

Jeżeli jesteś jedynym sprzedawcą odpowiedz na swoim przykładzie.

 
Jak oceniasz system motywacyjny dla sprzedawców w twojej firmie? *

Jeżeli jesteś jedynym sprzedawcą odpowiedz na swoim przykładzie.

 
Czy posiadasz skrypty sprzedaży w firmie? *

     
 
Jak oceniasz rotację sprzedawców w firmie? *


 
Jak oceniasz proces wdrażania nowego pracownika sprzedaży w Twojej firmie? *

Jeżeli jesteś jedynym sprzedawcą odpowiedz na swoim przykładzie.

 
Jak oceniasz produktywność zespołu sprzedaży w Twojej firmie? *

Przez produktywność rozumiem jak najlepsze wykorzystanie dostępnego czasu pracy.

 
Czy używasz systemu CRM do zarządzania relacjami z klientem w firmie? *

     
 
Ile dodatkowych narzędzi/ systemów/ aplikacji używasz w całym procesie sprzedaży? *

Wpisz liczbę
 
Wymień nazwy aplikacji do sprzedaży, których używasz w firmie *

Jeżeli nie używasz żadnej wpisz "0" lub zero.
 
Jak oceniasz raportowanie zespołu sprzedaży i wykorzystanie raportów do zarządzania zespołem? *


 
Jak oceniasz płynność współpracy pomiędzy działem marketingu i sprzedaży? *


 
Jakiej wielkości obroty roczne generuje Twoja firma? *


 
W jakiej branży działa Twoja firma? *

 
Podaj swoje imię

 
Podaj swój numer telefonu

OPCJONALNIE
 
Zadaj pytanie lub skomentuj

OPCJONALNIE
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
wróć do strony głównej
Powered by Typeform
Powered by Typeform